Pályázat

Lipo Optika Kft. a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Energetikai beruházás a Lipo Optika Kft-nél” című, GINOP-4.1.2-18-2018-00126 jelű támogatási kérelmét Gazdaságfejlesztési Programok Irányító Hatóságának vezetője 3 838 775 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte. A projekt célja a vállalkozás energiahatékonyságának fokozása a telephely hőtechnikai adottságainak, fűtési-illetve világítási rendszerének javítása, és használati meleg víz rendszereinek korszerűsítése megújuló energiaforrás hasznosításával. A beruházás keretében nyílászáró csere, homlokzati hőszigetelés, fűtéskorszerűsítés valamint teljes villamoshálózati korszerűsítés valósult meg. A tervezett fejlesztés eredményeként csökken az épület éves primerenergia-fogyasztása, primer energia felhasználása, valamint az üvegházhatású gázok becsült éves mennyisége. A napkollektor telepítésével megújulóenergia-termelés valósul meg.

  • Támogatási intenzitás: 50%
  • Támogatási összeg: 3 838 775 Ft
  • Projekt lezárása: 2019. december 31.

A vállalkozás jövőképét tekintve a jelen projekt által egyszerre korszerűsítettük meglévő gépparkunkat, és növeltük a termelési kapacitásunkat, valamint termékpalettánkat. A projektnek köszönhetően mind a piaci pozíciónk, mind a gazdaságban betöltött szerepünk erősödött. A beruházás megvalósításával a termelés volumenének növekedése, valamint a termékpaletta szélesítése egyaránt hozzájárul a meglévő munkahelyek megtartásához, új munkahelyek megteremtéséhez, illetve munkakörülmények és termelékenység javításához.

  • Projekt azonosítószáma: GINOP-3.2.2-8-2-4-16-2018-01320
  • Támogatás összege: 10 722 000 Ft
  • Támogatás mértéke: 40 %
  • Projekt fizikai befejezésnek napja: 2020.12.29